FAKULTAS TEKNIK

 Fakultas Teknik mempunyai 2 Program Studi , yaitu :

1. Program Studi Teknik Elektro

2. Program Studi Teknik Sipil

Struktural Fakultas Tenik:

Dekan
Ir. Daru Pratomo, MT
Ir. Daru Pratomo, MT
Kaprodi Teknik Eletro
Ir. Daru Pratomo, MT
Sugeng Santoso, S.T., M.Eng.
Kaprodi Teknik Sipil
H. Suranto, S.T, M.T

H. Suranto, S.T, M.T