Se-irama gerak kami warga 
Widya Dharma Klaten 
Derap langkah pembangunan 
Memacu semangat kami 
Mengabdi kepada negriku 
Mengabdi kepada bangsaku 
Dengan tekad satu 
Indonesia jaya 
Pancasila menyatu dalam 
Jiwa pelindung kami semua