Hymne Unwidha

 

Se-irama gerak kami warga 

Widya Dharma Klaten 

Derap langkah pembangunan 

Memacu semangat kami 

Mengabdi kepada negriku 

Mengabdi kepada bangsaku 

Dengan tekad satu 

Indonesia jaya 

Pancasila menyatu dalam 

Jiwa pelindung kami semua